Dławiki wygładzające

Zastosowanie

Funkcją dławika w obwodzie jest zwiększenie wypadkowej impedancji toru prądowego dla wyższych harmonicznych. Najczęściej takie dławiki instalowane są pomiędzy połówkami prostownika, dzięki czemu dochodzi do obniżenia wartości prądów komutacyjnych. Obecność dławika wygładzającego nie wpływa na obniżenie napięcia w obwodach stało prądowych.

Zakres produkcji

Zakres prądu – 300 A – 2000 A
Chłodzenie – AN
Klasa izolacji – H
Napięcie sieci – 6 kV, 10 kV

Warunki pracy

Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz

Budowa

Wykonanie bezrdzeniowe, w klasie izolacji H.

Uzwojenie – wykonane z przewodu o przekroju prostokątnym (szynoprzewodu) o poprzecznym kształcie, oś główna cewki ustawiona pod kątem prostym do płaszczyzny dłuższego boku zwijanego przewodu. Zwoje z przewodu złożonego z dwu lub więcej przewodów płaskich (szynoprzewodów) ułożonych piętrowo w położeniu na „płasko”. Takie wykonanie powoduje iż elektrycznie stanową one jeden przewód, z którego wykonywane są poszczególne zwoje cewki o przekroju poprzecznym stanowiącym sumę ich przekrojów.

Osprzęt standardowy

Podstawa ze stali niemagnetycznej, umożliwiająca mocowanie dławika do fundamentu. Na podstawie umieszczony zacisk uziemiający.
Tabliczka znamionowa
Izolatory kompozytowy lub porcelanowe

Osprzęt dodatkowy

Powyżej przedstawiono przykładowe wykonanie transformatora. Jednostki o innych parametrach wykonujemy po indywidualnych uzgodnieniach z klientem. Wykonanie, badania i tolerancje według normy EN 60076-6.