Dla naszych klientów poza standardowym pakietem świadczeń gwarancyjnych przygotowaliśmy ofertę usług pogwarancyjnych – serwisowych i naprawczych.

Zakres tych usług jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.