Trafta Sp. z o.o. świadczy usługi serwisowe w zakresie remontów, napraw, modernizacji, przeglądów okresowych, doradztwa technicznego (diagnostyka), w obszarze transformatorów żywicznych, olejowych, specjalnego przeznaczenia.

Remonty, naprawy, konserwacja

m.in. naprawa lub regeneracja części, elementów i wyposażenia, usuwanie nieszczelności wraz z wymianą uszczelek (w tym uszczelki głównej), mycie, malowanie oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

Prace modernizacyjne

m.in. modernizacja układów chłodzenia, układów i elementów zabezpieczeń, a także wyposażenia.

Przeglądy okresowe

m.in. układów zabezpieczeń, przyłączy kablowych, rewizje i przeglądy transformatorów, sprawdzanie stanu izolacji.

Doradztwo techniczne, diagnostyka oraz pomiary eksploatacyjne

pomiary uzwojeń, pomiary stabilności układów temperaturowych i układów zabezpieczeń, diagnostyka i analiza termowizyjna, doradztwo podczas wizji lokalnych.