POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMY ZARZĄDZANIA  JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Dla naszych Klientów projektujemy, produkujemy, dostarczamy i serwisujemy transformatory oraz dławiki, dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta, oferując produkty wysokiej jakości, w oparciu o obowiązujące normy, wymagania prawne i zasady ochrony środowiska,  bezpieczne, w użytkowaniu, trwałe oraz ekonomiczne w eksploatacji.

Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości na wszystkich etapach procesów zachodzących w organizacji, od kontaktów z Klientem poprzez infrastrukturę, projektowanie, zakupy, produkcję, kontrolę i dostawę produktu spełniającego określone przez Klienta wymagania, przy realizacji założonych celów ekonomicznych. Równie ważnym elementem naszej działalności jest ochrona środowiska i jego zasobów, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości i środowiskowe oraz utrwalenie świadomości, że jakość i dbałość o środowisko realizowana jest na każdym stanowisku pracy,
  • podnoszenie bezpieczeństwa i jakości naszych wyrobów oraz zmniejszenie ich kosztów eksploatacji przez Klienta,
  • rozwój produktów i ich innowacyjność,
  • korzystanie tylko ze sprawdzonych poddostawców, dostarczających materiały i usługi
    o wymaganej jakości, wyprodukowane z przepisami środowiskowymi.
  • spełnienie wymagań prawnych oraz wymogów wynikających z norm branżowych,
  • spełnienie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań w tym zakresie
  • terminową realizację zamówień spełniających wymagania Klienta,
  • identyfikacja zagrożeń i ich analiza oraz monitorowanie i utrzymanie krytycznych punktów kontrolnych w ustanowionych, akceptowalnych granicach.

 

Na każdym pracowniku Spółki Trafta niezależnie od jego miejsca pracy czy stanowiska spoczywa obowiązek znajomości i zrozumienia wymagań jakościowych i środowiskowych , odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości wyrobów i  usług oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska, co przyczyni się do osiągnięcia celów i zadań oraz realizacji jej polityki.  Musimy rozumieć i akceptować wymagania odbiorców oraz działać w poczuciu pełnej odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz środowisko naturalne.

Tylko przy takim zrozumieniu polityki pozyskamy zaufanie Klientów do Naszej firmy  a każda kolejna dostawa naszych produktów czy usług będzie stanowić pozytywną rekomendację dla naszej firmy i impuls do dalszej współpracy.

 

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy EN ISO 9001:2015, oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EN ISO 14001:2015 zobowiązujemy się tym samym do ciągłego doskonalenia jakości naszych produktów oraz efektów działalności środowiskowej, jak również potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwanych w efekcie rezultatów.