Firma Trafta Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu energią odnawialną, w tym budową farm wiatrowych, świadczy również usługi w zakresie modernizacji. Przede wszystkim dostosowania napięć i mocy transformatorów do warunków eksploatacji w polskich liniach energetycznych.

Posiadana wiedza i doświadczenie z zakresu projektowania, produkcji i eksploatacji transformatorów oraz dławików a także park maszynowy i własne laboratorium badawczo-pomiarowe, pozwala nam na modernizację jednostek o mocy do 5 MVA.

W zakresie dostosowania jednostek do warunków eksploatacji w polskich liniach energetycznych:

  • sprawdzamy poprawność parametrów technicznych z deklarowanymi,
  • na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykonujemy indywidualny projekt nowych uzwojeń,
  • dokonujemy wymiany uzwojeń,
  • doposażamy jednostki w niezbędne akcesoria/wyposażenie w tym osprzęt zabezpieczający,
  • dokonujemy niezbędnych napraw lub wymiany uszkodzonych podzespołów,
  • przeprowadzamy konserwację urządzenia.

Zakończenie realizacji usługi jest przeprowadzenie pomiarów końcowych na zgodność z zakładanymi parametrami oraz obowiązującymi normami. W rezultacie co zostaje potwierdzone odpowiednim protokołem z prób. Każdorazowo firma Trafta Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakres wykonanych usług.