Dławik przeciwzwarciowy TDSAZ


Kategoria


Podziel się
Opis

Zastosowanie
Włączany szeregowo do toru prądowego ogranicza prąd zwarciowy.
Rezultatem obecności dławika w obwodzie jest zwiększenie wypadkowej
impedancji toru prądowego, dzięki czemu dochodzi do
obniżenia początkowego prądu zwarcia. Wymagane i spodziewane
działanie objawia się więc tylko i wyłącznie w czasie zwarcia. Podczas
normalnej pracy dławik przewodzi prąd ciągły linii wskutek czego
powstają pewne straty mocy oraz dodatkowe spadki napięcia.
Działanie ograniczające prąd zwarcia jest wywołane reaktancją
dławika. Podczas przepływu prądu zwarciowego powstaje na nim
duży indukcyjny spadek napięcia, wskutek którego napięcie
przyłożone do obwodu zwarciowego zostaje wydatnie obniżone. Tym
samym prąd w obwodzie zwarciowym staje się mniejszy
Budowa
Włączany szeregowo do toru prądowego ogranicza prąd zwarciowy.
Rezultatem obecności dławika w obwodzie jest zwiększenie wypadkowej
impedancji toru prądowego, dzięki czemu dochodzi do
obniżenia początkowego prądu zwarcia. Wymagane i spodziewane
działanie objawia się więc tylko i wyłącznie w czasie zwarcia. Podczas
normalnej pracy dławik przewodzi prąd ciągły linii wskutek czego
powstają pewne straty mocy oraz dodatkowe spadki napięcia.
Działanie ograniczające prąd zwarcia jest wywołane reaktancją
dławika. Podczas przepływu prądu zwarciowego powstaje na nim
duży indukcyjny spadek napięcia, wskutek którego napięcie
przyłożone do obwodu zwarciowego zostaje wydatnie obniżone. Tym
samym prąd w obwodzie zwarciowym staje się mniejszy
Zakres produkcji
Zakres prądu – 200 A do 5000 A
Chłodzenie – AN, AF
Klasa izolacji – H
Warunki pracy
Maks. wysokość pracy -1000 m.n.p.m.
Zakres temp. otoczenia – -25 do 40°C
Częstotliwość znamionowa – 50 lub 60 Hz
*Na zamówienie możliwe wykonanie dławika według specyfikacji Klienta.
Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres marketing@trafta.pl