Projekt EU

Informujemy, że realizujemy projekt w ramach Działania 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Nowe dławiki i transformatory o podwyższonej sprawności sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa”
(Numer wniosku WND-RPSL.14.02.00-24-0989/20)

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz międzynarodowym poprzez usprawnienie procesu produkcji oraz wprowadzenie ulepszonego produktu do oferty.

Efektem działań w ramach projektu będzie wytwarzanie i wdrożenie innowacyjnych produktów – dławików oraz transformatorów, umocnienie pozycji na rynku, wdrożenie nowych rozwiązań marketingowych.

Wydatki kwalifikowane: 996 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 795 924,69 zł
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19