Transformatory oraz dławiki w obudowach

Transformatory i dławiki w wykonaniu suchym żywicznym mogą być zabudowane w obudowach metalowych o określonym, dostosowanym do wymagań klienta stopniu ochrony. Najczęściej stosowane są obudowy IP 21 i IP23. Obudowy zabezpieczone są antykorozyjnie i malowane proszkowo w uzgodnionym z klientem kolorze. Obudowa zapewnia podstawową ochronę przed zabrudzeniami a także ochronę przeciwporażeniową dla obsługi. Transformatory i dławiki wyposażane są w czujniki oraz układ zabezpieczeń termicznych zabudowane na obudowie, co zapewnia bezobsługową eksploatację jednostek.

Zastosowanie obudowy w ww. urządzeniach nie wymaga zabudowania ich w specjalnych wybudowanych do tego celu pomieszczeniach (celach) zmniejszając znacząco koszty inwestycji.